İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Alak Suresi ve Anlamı

alak suresi

Mekke’de inmiştir, 19 ayettir. Adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden alır. Surenin ilk
beş ayeti genel kabule göre Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiydir. Geri kalan ayetlerin ise daha
sonra Ebu Cehil karakterinin temsil ettiği inkârcı insan tipi hakkında nâzil olduğu rivayet edilir.

Anlamı: 
1. Yaratan Rabb’inin adıyla oku!
2. O, insanı yapışkan bir hücreden (embriyo) yarattı.
3. Oku! Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.
4. Kalemle yazmayı öğretendir.
5. İnsana bilmediklerini o öğretmiştir.
6-7. Hayır! Rabb’inin bunca nimetlerine rağmen insan, kendisini yeterli gördüğü için azgınlık
eder.
8. Ama dönüş elbette Rabb’inedir.
9-10. Baksana şu namaz kılan kulu engelleyene!
11-12. Söyle bakalım, ya o engellenen kul doğru yoldaysa ve kötülüklerden sakınmayı emrediyorsa!
13. Söyle bakalım, ya o engelleyen de yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
14. O, Allah’ın olan biten her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
15-16. Hayır, hayır! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse onu perçeminden, o yalancı ve günahkâr perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
17. O zaman gitsin, taraftarlarını yardıma çağırsın!
18. Biz de zebanileri çağırırız.
19. Hayır, ona uyma! Sen secde et ve Rabb’ine yaklaş.

(Bu 19. ayet bir secde ayetidir. “Secde et” emri geçtiği için akabinde biz de secde ederiz, bu emre bizlerin de uyduğunu gösteririz.)

bir yorum yaz