5. Sınıf 1. Ünite

Allah (c.c.) Görür ve İşitir

maxresdefault 8

Allah (c.c.), her şeyi gören, işiten ve bilendir. Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar haberdardır. Allah (c.c.) yarattığı tüm varlıkların bilgisine hakimdir. Yaratıcı olduğu için yarattığı her şeyi bilir ve işitir. “… Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

Yüce Allah’ın işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlıklardaki kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. Çünkü Allah (c.c.) yarattıklarına benzemez. Göz olmadan her şeyi görmek, kulak olmadan her şeyi işitmek nasıl olur? Bu insan için zor ama anlayabileceğimiz bir durumdur. Örneğin, uyurken gördüğümüz rüyaları da gözlerimizle görmeyiz. Çünkü gözlerimiz kapalıdır. Fakat rüyalarımızda o kadar çok şey görürüz ki bazen uyanık olarak göremediklerimizi bile görebiliriz. Demek ki görmek sadece gözle sınırlı değildir. Bunu Allah (c.c.) için düşündüğümüzde O’nun görmesi ve bilmesi insanınkinden farklı ve mükemmeldir. Allah (c.c.), evrenin ve bizlerin yaratıcısıdır. Her şeyi kolaylıkla yaratan Yüce Allah için görmek, duymak ve bilmek de kolaydır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur: “Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah’a göre çok kolaydır.”

ALLAH’IN SIFATLARI

ALLAH’IN ZÂTİ SIFATLARI: Sadece Allah’ın kendisinde bulunan özelliklerdir.
Vücud: Allah vardır, O her zaman vardır.
Kıdem: Varlığının başlangıcı yoktur, ezelidir.
Beka: Varlığının sonu yoktur, ebedidir.
Vahdâniyet: Allah birdir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
Muhalefetün lil havadis: Hiçbir varlığa benzemez. Eşi, benzeri, dengi yoktur.
Kıyam binefsihi: Allah var olmak için başka bir varlığa muhtaç değildir.

ALLAH’IN SUBÛTİ SIFATLARI: Allah’ta sonsuz sınırsız diğer varlıklarda sonlu sınırlı bulunan özelliklerdir.
Hayat: Diri ve canlı olmaktır. Allah her zaman canlıdır.
İlim: Bilmek demektir. Allah her şeyi bilir.
Semi: İşitmek demektir. Allah her şeyi işitir.
Basar: Görmek demektir. Allah her şeyi görür.
İrade: Dilemek demektir. Allah diler.
Kudret: Allah’ın her şeye gücü yeter.
Kelam: Konuşmak demektir. Allah peygamberlerle konuşmuştur. Vahiy ve ilahi kitaplar bu özelliğinin sonucudur.
Tekvin: Yaratmak, yoktan var etmek demektir. Allah yaratır. Dilediği bir şeyi yoktan var etmek için sadece “Ol!” demesi yeterlidir.

Biz insanlar da görür ve işitiriz. Aydınlıkta ve gözümüzün önünde olan yerleri görebiliriz. Ancak sadece belli sınırlarda olan sesleri duyabiliriz. Bilgimiz ise gördüğümüz, duyduğumuz ve düşündüklerimizle sınırlıdır. Ancak Allah (c.c.) için böyle bir sınırlandırma yoktur. O her şeyi işitir, görür ve bilir. Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. O’nun bilgisi kusursuzdur. Allah (c.c.) geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki kurumlarımızı çok iyi bilir. Bütünbunları bilmek O’nun için hiç zor değildir. “…O karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez….” ayeti Yüce Allah’ın ilminin ne kadar derin olduğunu ve her şeyi kuşattığını bize gösterir.

Allah’ın (c.c.) bilmesi asla bizim bilmemize benzemez. Bizler bilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyarken O, hiçbir araca ihtiyaç duymadan bilir. O’nun bilgisinde ne artma ne de eksilme olur. Çünkü O’nun bilgisi tamdır. Nasıl ki bir makineyi icat eden insan o makinenin tüm özelliklerini biliyorsa, her şeyi yaratan Allah (c.c.) da yarattığı tüm varlıkların özelliklerini bilir ve görür. Eğer böyle olmasaydı, yani yarattıkları hakkında mükemmel bilgi sahibi olmasaydı bu durum Allah (c.c.) için bir eksiklik olurdu. Oysa Allah (c.c.) için herhangi bir konuda eksiklik söz konusu olamaz.

İşitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz olan, evrenin tek sahibi Yüce Allah bizlere şah damarımızdan daha yakındır. Allah (c.c.) her an bizimledir. O’na her dua ettiğimizde bizi duyar. Nerede olursak olalım yaptığımız her şeyi görür. İçimizden geçirdiklerimizi bilir. Düşündüklerimizden haberdardır. Bu durum bizi davranışlarımıza ve sözlerimize özen göstermeye yöneltir. Böylelikle Allah’ın (c.c.) her şeyi biliyor ve görüyor olması bizi kötülüklerden uzaklaştırır. İyi ve güzel ahlaklı olmamızı sağlar.

bir yorum yaz