5. Sınıf 1. Ünite

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

allah vardir ve birdir

İnsan düşünen, merak eden ve akıllı bir varlıktır. Aklımızla olayların nasıl olduğunu düşünür ve sebeplerini bulmaya çalışırız. Küçücük bir tohumun nasıl ağaca dönüşüp meyveler verdiğini, arının binlerce çeşit çiçeğin arasından bal özünü nasıl topladığını düşünmeye başladığımızda bu olayların rastgele olamayacağını anlarız. Nasıl ki bir resim gördüğümüzde onu yapan bir ressamın varlığını düşünüyorsak, evreni ve içindeki her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğunu da düşünürüz. Çünkü evrende hiçbir şey kendiliğinden var olmaz. Bu da bizi Allah’ın (c.c.) varlığı sonucuna ulaştırır.

bal arisi

Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer canlıların bedenleri kendi içinde bir mükemmellik taşır En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla hayat bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Örneğin, bizler beslenme ihtiyacımızı bitki ve hayvanlardan karşılarız. Su ve hava da canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmurun yağmadığını, su kaynaklarımızın tükendiğini düşündüğümüzde yaşamımızı devam ettirmek imkansızdır. O halde Allah’ın (c.c.) yarattığı her şey ve verdiği tüm nimetler, hayatımızı sürdürebilmemiz içindir. Tüm bunlar Allah’ın (c.c.) evrende yarattığı düzen sayesindedir.

Bu kadar düzenli işleyen evrenin, bir yaratıcı tarafından var edildiğini ve yönetildiğini anlarız. Evrendeki düzen mükemmel bir şekilde Yüce Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiştir.

Yüce Allah insanı yaratıp ona çeşitli özellikler vermiştir. Bu özelliklerden birisi de Allah’a (c.c.) inanma duygusudur. Bu duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır.

Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir. Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir. Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…”

Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir. Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. O, her şeyi var edendir ve her şeyin sahibidir. Allah (c.c.) hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar. Yüce Allah’ın özellikleri Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette anlatılmaktadır. Bu özellikleri kısa ve özet bir şekilde İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.”

Allah’ın (c.c.) varlığı, sıfatları ve yaptıkları hiçbir varlığa benzemez. O’nun yardımcısı, eşi ve benzeri yoktur. Bu evrende var olan her şeyi O yaratmıştır. Kâinat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah’a (c.c.) benzemez.

Allah vardır ve birdir.

Müslümanım deyip de bilmemek ne kadar ayıp değil mi? Röportajda yetişkin olup bilemeyenler 🙂 🙁

bir yorum yaz