5. Sınıf 1. Ünite

Allah (c.c.) Yaradandır

halik
tablo

Bir resim sergisinde birbirinden güzel ve farklı tablolar sergilenmektedir. Bu tablolarda ağaçların ihtişamlı bir şekilde yükseldiğini, dağların, ovaların, denizlerin en güzel renklerle tasarlandığını ve portrelerde insan yüzlerinin tüm ayrıntılarıyla işlendiğini gördüğümüzde hayrete düşeriz. Resimleri kim çizmiştir? Ressam acaba nasıl biridir? gibi sorular aklımıza gelir.

Resim sergisinde gösterdiğimiz dikkati, yaşadığımız dünyaya çevirdiğimizde; Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların, hayvanların ve tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Sonra aklımıza şu sorular gelir: “Bütün bunlar nasıl var olmuştur?” “Evrendeki bu varlıklar kendi kendine var olabilir mi?” “Her şeyi mükemmel bir şekilde yaratanın, tüm varlıklardan daha mükemmel ve üstün olması gerekmez mi?” Bu sorular üzerinde düşündüğümüzde evrendeki her şeyin bir yaratıcısı olduğu sonucuna ulaşırız. İşte o yaratıcı, yarattıklarına benzemeyen ve her şeyden üstün olan Yüce Allah’tır.

ALLAHÜ EKBER: ALLAH EN BÜYÜKTÜR!

Allah’ın (c.c.) her şeyi yarattığını Kur’an-ı Kerim bizlere şöyle anlatır: “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” Ayrıca Yüce Allah, “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…” ayetiyle her şeyin yaratıcısı olduğunu bildirir. “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.” ayetinde ise yaratmanın yanında Allah’ın (c.c.) varlıklara şekil verdiği ve evreni düzene koyduğu vurgulanmaktadır.

tekvinHiçbir şey kendiliğinden var olmamıştır. Bütün varlıkların Yüce Allah tarafından özenle yaratıldığını çevremize ve kendi yaratılışımıza bakarak anlayabiliriz. İnsanı yaratan, insan soyunun devam etmesini sağlayan ve insanın hayatını sürdürmesi için dünyayı yaşamaya elverişli şekilde düzenleyen Allah’tır (c.c.). Tüm varlıkları bir amaç doğrultusunda yaratmak Allah (c.c.) için çok kolaydır. Biz insanlar, hayatımızda bir şeyler yapmak istediğimizde zamana, bilgiye, enerjiye ve diğer pek çok şeye ihtiyaç duyarız. Ancak Allah (c.c.) bir şeyin olmasını isteğinde hiçbir zorlukla karşılaşmaz. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” ayetinde belirtildiği gibi Allah’ın (c.c.) yaratması için “Ol” demesi yeterlidir.

Herşeyi Yaratan Biri Var

bir yorum yaz