6. Sınıf 1. Ünite

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

peygamberler

Nübüvvet, kelime olarak haber verme anlamındadır. Terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir. Risalet, kelime olarak gönderilen elçi demektir.

پيغامبرPeygamber (İslam Ansiklopedisi)

Terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah’ın (c.c.) emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar. Yüce Allah, tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına yön vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” buyrularak insanları doğru yola çağırmak için her millete peygamber gönderildiği bildirilmiştir.

Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir. Bu  peygamberlerden ilkinin Hz. Âdem (a.s.), sonuncusunun ise Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu haber verilmiştir. Kur-an’ı Kerim’de Üzeyr (a.s.), Lokman (a.s.) ve Zülkarneyn (a.s.) isimleri de geçmektedir. Ancak bu kişilerin peygamberliği açık değildir. Ayrıca bazı dinî kaynaklarda Şit (a.s.) adında bir peygamberden ve kendisine suhuf verildiğinden de bahsedilmektedir.

Peygamberlere iman, İslam’ın inanç esaslarından birisidir. Allah’a (c.c.) inanan birinin, ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere inanması gerekir. Yüce Allah bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

kuranda adi gecen peygamberler
Peygamberler İlahisi

KENDİMİZİ TEST EDELİM!
Boşluk Doldurma
Doğru-Yanlış
Eşleştirme 1
Eşleştirme 2

bir yorum yaz