Sinema

Asya’nın Kandilleri

1. Hoca Ahmet Yesevi – Asya’nın Kandilleri
2. Farabi – Asya’nın Kandilleri
3. İbn-i Sina
4. İmam Buhari
5. Yusuf Has Hacib
6. Kaşgarlı Mahmud
7. Bölüm – Musa El-Harezmi
8. Bölüm – Uluğ Bey
9. Bölüm – El Biruni
10. Bölüm – Ali Şir Nevai
11. Bölüm – Ali Kuşçu
12. Bölüm – Abdulkadir El Meragi
13. Bölüm – Fuzuli

bir yorum yaz