İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Bakara Suresi 285-286. Ayetler ve Anlamları

amerarrasuluAnlamı:
285. Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de
(iman ettiler). Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman
ettiler.
“Allah’ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Rabb’imiz,
affına sığındık! Dönüşümüz sanadır.” dediler.

286. Allah hiç kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin
yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği kötülük de kendi zararınadır.
Ey Rabb’imiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan
dolayı bizi sorumlu tutma.
Ey Rabb’imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!
Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği sorumluluklar da yükleme!
Affet bizi, bağışla kusurlarımızı, merhamet et bize!
Sen bizim Mevlamızsın. Kâfir topluluklara karşı yardım et bize.

bir yorum yaz