İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Beyyine Suresi ve Anlamı

beyyine suresi

Medine’de inmiştir, 8 ayettir. Adını, ilk ayette geçen “kesin ve apaçık delil” anlamına gelen
“beyyine” kelimesinden alır.

Anlamı:
1. Gerek ehl-i kitaptan gerek müşriklerden olan kâfirler, kendilerine kesin ve apaçık delil
gelmedikçe inkârlarından vazgeçecek değillerdi.
2. Bu kesin delil, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir peygamberdir.
3. O sahifelerde, en doğru hükümler vardır.
4. Ama kendilerine kitap verilenler, o kesin delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5. Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.
6. Gerek ehl-i kitaptan gerek müşriklerden olan kâfirler, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar, yaratılmışların en kötüleridir.
7. İman edip salih ameller işleyenler ise yaratılmışların en hayırlılarıdır.
8. Rabb’leri katında onların ödülleri, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada sürekli kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabb’inden korkup saygı duyanlara özgüdür.

bir yorum yaz