Kur'ân-ı Kerim 8. Sınıf 1. Ünite Dua ve Sureler İmam Hatip Lisesi

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

Ayetelkürsi 
ayetelkursi
ayetelkursi okunusu ve anlami

Ayet el-Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır. Ayet, Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarını ve gücünü anlatır.

Yüce Allah Ayet el-Kürside İslam inancına ait hususları bizlere özet bir şekilde bildirmiştir. Bu ayette Allah’ın (c.c.) birliği vurgulanarak İslam’ın en temel ilkesi olan tevhid üzerine durulmuştur. Kainattaki bütün olayların O’nun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değinilmiştir. Yüce Allah’ın bütün kâinatın sahibi olduğu, her şeyin Allah’a (c.c.) ait olduğu, bütün işlerin ancak O’nun izniyle gerçekleşeceği ayette geçen diğer hususlardır.

Ayet el-Kürsi farz namazlardan sonra Allah’tan (c.c.) yardım ve koruma istemek için okunur. Hz. Peygamber “Bir farz namazın ardından Ayet el-Kürsi’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır.” buyurarak vakit namazlarından sonra Ayet el-Kürsi’yi okumayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber insanın başına gelebilecek kötülük ve felaketlere karşı da Allah’a (c.c.) sığınarak bu ayetin okunmasını tavsiye etmiştir. “Her kim akşam olunca Mü’min suresini baştan üçüncü ayetine kadar ve Ayet el-Kürsi’yi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilir.”

Ayet el-Kürsi’yi namazlardan sonra, yatağa yatınca, güne ve geceye başlarken okumak hadislerde tavsiye edilmiştir. Ayrıca bunların dışında, ifade ettiği anlamın farkında olarak sık sık okunması gerektiği hadislerden çıkan bir sonuçtur.

Ayetel Kürsi (Fatih Çollak)

KENDİMİZİ TEST EDELİM
Eşleştirme
Kelime Sıralama

1 yorum

  • Öğrencilere yardımıcı olduğunuz için. Teşekkürler isteyen burdan çalışabiliyor.

bir yorum yaz