5. Sınıf 4. Ünite

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

bir baba olarak hz muhammed

Hz. Muhammed (s.a.v.), evlatlarının her şeyiyle yakından ilgilenmiş, onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Bu yönüyle tüm insanlara örnek olmuş ve bir babanın nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde göstermiştir. Hz. Peygamber, “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım…” sözleriyle mümin erkekleri, ailesine iyilikle muamele etmeye çağırmıştır.

baba hadis egitim

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) içinde doğup büyüdüğü toplum Cahiliye toplumuydu. Bu dönemde insanlar kız çocuğu sahibi olmayı utanç kabul ediyorlardı. Hz. Peygamber kız çocuklarıyla ilgili bu yanlış anlayışları kabul etmemiş, kızlarına gösterdiği sevgi ve merhametle tüm insanlığa örnek olmuştur. Kız çocukları hor görülürken Hz. Peygamber kızlarını omuzlarında gezdirir ve onlarla yakından ilgilenirdi. Hicretten sonra Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamberin yanına gelerek kızı Hz. Fatıma (r.a.) ile evlenmek istediğini söylemişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu teklifi cevaplamadan önce kızının fikrini sormuş ve Hz. Fatıma’nın da (r.a.) razı olduğunu görünce bu evliliğe onay vermişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) davranışlarıyla da kızlarına gösterdiği sevgiyi ve değeri belli ederdi. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fatıma’nın yanına geldiği zaman o da aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklar arasında ayrım yapılmasını hoş karşılamazdı. Çocuklara adaletli davranılmasını ister, sahabeyi de bu konuda uyarırdı. Bir gün sahabeden Numan b. Beşir (r.a.) Hz. Peygamberin yanına geldi ve çocuğuna mallarını miras bırakacağını söyledi. Hz. Peygamber onun başka çocukları da olduğunu ve çocuklarına bıraktığı mirasta adaletli davranmadığını öğrenince ona, “…Allah’tan korkun, çocuklarınız hususunda adaletli olun!” buyurdu. Hz. Muhammed (s.a.v) çocukların sevgi bağını koparacak, onları üzecek davranışlardan ısrarla kaçınmıştır. Çocuklarıyla oyunlar oynamış, sevinçlerine ortak olmuştur.

bir yorum yaz