Dua ve Sureler 5. Sınıf 2. Ünite

Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

Rabbena atina Rabbenagfirli duası
rabbena dualari
rabbena dualari okunusu anlami

İki duanın da “Rabbena” kelimesiyle başlaması nedeniyle bu dualara “Rabbena duaları” denmektedir. Bu duaların ilki, Bakara suresi 201. ayette, ikincisi ise İbrahim suresi 41. ayette geçmektedir. Rabbena duaları namazlarda son oturuşta okunur. Ancak bu iki dua her zaman okunabilir.

Rab; yaratan, besleyip büyüten, yarattıklarıyla ilgili kurallar koyan ve onları terbiye eden demektir. Rab isminin bir gereği olarak Allah (c.c.), kendisine inananları daha iyi insanlar olmaları için bazı ibadetlerle eğitir. Allah’ın (c.c.) Müslümanları eğitmesi onun merhametinin bir sonucudur. Dua ederken Yüce Allah’a sığınıldığı için “Ya Rabbi!” ya da “Ey Rabbimiz!” diyerek dua edilir.

Hz. Peygamber “Dua ibadetin özüdür.” buyurarak duanın çok önemli bir ibadet olduğunu Müslümanlara haber vermektedir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de nasıl dua edilmesi gerektiğini bildirmiş, Hz. Peygamber de uygulayarak dua adabını öğretmiştir. Rabbena dualarında Yüce Allah, Müslümanlara hem dua öğretmekte hem de dua ederken dikkat edilmesi gereken bazı konulara dikkat çekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, sadece dünya için dua edenlerin ahirette pişman olacaklarını “… ‘Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver.’ derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.” ayetiyle haber vermektedir. Müslümanlara hem dünya hem de ahiret için dua etmeleri gerektiği Rabbena duasıyla öğretilmektedir. Rabbenağfirli duası ise Müslümanlara, dua ederken bencil olmamak gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle Müslümanlar kendileriyle beraber ana babalarına ve mümin kardeşlerine de dualarında yer vermelidir. Bir Müslümanın duasında ana babasına ve mümin kardeşlerine yer vermesi o kimselere hediye vermesi gibidir. Bu nedenle Müslümanlar dualarında Allah’tan (c.c.) dünya ve ahiret mutluluğu isterler. Dualarında anne babalarını ve diğer müminleri de unutmazlar.

Rabbenâ Âtinâ (Fatih Çollak)
Rabbenâğfir Lî (Fatih Çollak)

bir yorum yaz