6. Sınıf 3. Ünite Kurân Kıssaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)

Yüce Allah duasına karşılık verdi. “Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya’dır…” diyerek ona Hz. Yahya’yı (a.s.) müjdeledi.

Hz. Yahya (a.s.) kendisi gibi bir peygamber olan Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğluydu. Hz. Zekeriya (a.s.) bir gün rabbine yönelerek “… Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” “…Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen varislerin en hayırlısısın.” diye yakarışta bulundu. Yüce Allah duasına karşılık verdi. “Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya’dır…” diyerek ona Hz. Yahya’yı (a.s.) müjdeledi. Hz. Zekeriya (a.s.) kendisi ve eşi ihtiyarlık çağına ulaşmışken bir evlatla müjdelenmiş olmanın şaşkınlığıyla Rabbine şöyle seslendi: “Rabbim! Karım kısır ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?” Yüce Allah, Hz. Zekeriya’nın (a.s.) şaşkınlığını şu sözlerle giderdi: “Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım.” Yüce Allah bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: “Biz Zekeriya’nın duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.”

Yüce Allah, Hz. Zekeriya’ya (a.s.) oğlu Hz. Yahya’yı (a.s.) ismini anarak müjdelediği gibi aynı zamanda onu bir peygamber olarak dünyaya getireceğini de bildirmişti. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “Zekeriya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler. ”

Hz. Yahya (a.s.), henüz çocuk yaşta iken kendisine hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet verildi. Yüce Allah, bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirmektedir: “…Henüz çocuk iken ona (ilim ve) hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O, çok sakınan bir kimse idi.” Hz. Yahya (a.s.) güzel yaratılışlı, merhametli ve iffetliydi. Öfke, nefret, kıskançlık gibi kötü duygulardan arınmıştı. Allah’ın (c.c.) sevgisini kaybetmekten korkan bir kul, anne-babasına itaat eden hayırlı bir evlattı. Kur’an-ı Kerim onun güzel ahlakını şöyle dile getirir: “O, ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.”

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) vefatından sonra tebliğ vazifesi Hz. Yahya (a.s.) ile devam etti. Hz. Yahya (a.s.), kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa’nın (a.s.) peygamberliğini de tasdik etmişti. Yüce Allah; Hz. Yahya’ya (a.s.), büyüyüp olgunlaşınca Tevrat’a sahip çıkıp hükümlerine uymasını ve içinde yaşadığı halkı doğru yola çağırmasını emretti. Ancak Hz. Yahya’nın (a.s.) peygamberliği çok kısa sürdü. Hz. Yahya (a.s.), tebliğine karşı çıkanlar tarafından şehit edildi.

1 yorum

bir yorum yaz