Kur'ân-ı Kerim 6. Sınıf 2. Ünite Dua ve Sureler İmam Hatip Lisesi

Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

Fil suresi
fil suresi
fil suresi okunusu ve anlami

Namazda okunabilecek kısa surelerden biri olan Fil suresi Mekke’de indirilmiştir ve beş ayetten oluşur. Fillerle donatılmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehe’nin ve ordusunun helak edilişinden bahsettiği için sure bu adı almıştır.

Bu surede Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu yıl gerçekleşen Fil Vak’ası anlatılmıştır. Yüce Allah; Ebrehe’nin ordusunu nasıl helak ettiğini, müşriklerin tuzaklarını boşa çıkardığını ve küçücük kuşların taşıdığı taşlarla fil ordusunu perişan ettiğini bildirmiştir. Mekkelilerin yakından bildiği bu olay hatırlatılarak Allah’a (c.c.) ve emirlerine karşı çıkanlar uyarılmıştır.

Bu sureden Müslümanların çıkarması gereken bazı mesajlar vardır. Yüce Allah’a ve O’nun kutsal değerlerine savaş açanlar, ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir. İnananlar karşılaştıkları her türlü güçlükte bu bilinçle hareket etmeli, mutlak galibin Allah (c.c.) olduğunu unutmamalıdır.

FİL VAK’ASI
Yemen Valisi Ebrehe, ticaretin merkezi olan Mekke’ye alternatif olması ve Hristiyanlığın yayılması amacıyla San’a’ya büyük bir kilise yaptırır. Çeşitli ülkelerde propaganda yaparak insanları buraya davet eder. Fakat yeterli ilgiyi göremeyince Mekke’de bulunan Kâbe’yi yıkmak ister. Kendisinin de başında olduğu, fillerle güçlendirilmiş bir orduyla Mekke’ye doğru yol alır. Kâbe’nin sahibi olan Yüce Allah buna izin vermez. Kocaman fillere karşı küçücük ebabil kuşlarını görevlendirir ve ebabil kuşları fil ordusunun üzerine taş yağdırır. Böylece Ebrehe’nin ordusu helak olur. Bu olay tarihte “Fil Vak’ası” olarak bilinir.

Fil Suresi (Fatih Çollak)

bir yorum yaz