7. Sınıf 4. Ünite Dua ve Sureler İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

Kafirun Suresi
kafirun suresi
kafirun suresi ve anlami

Kâfirun suresi, Mekke döneminde inmiştir. Altı ayettir. “Kâfirun”, inkârcılar demektir. Surede Hz. Peygamberin inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir. Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu surede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilan edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Kafirun Suresi (Fatih Çollak)

bir yorum yaz