Kur'ân-ı Kerim 8. Sınıf 4. Ünite Dua ve Sureler İmam Hatip Lisesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

Kureyş suresi
kureys suresi
kureys suresi anlami

Kureyş suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

Kureyş suresinde cahiliye dönemi Araplarının durumlarından bahsedilir. Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi diğer kabileler içinde ayrıcalıklara sahipti. Özellikle ticari ayrıcalıkları vardı. Sure, yaz kış onlara verilen nimetler nedeniyle Allah’a (c.c.) ibadet etmek gerektiğini hatırlatıyor.

Kureyş kabilesi, Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlenmişti. Bu yüzden diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösteriyorlardı. Özellikle fil olayından sonra bu saygınlıkları daha da arttı. Hatta Mekke dışında yaşayan Araplar katında da saygınlık kazandılar. Emirler ve krallar Kureyş soyuna özel ilgi duyar ve saygı gösterirlerdi. Nitekim Kureyşliler güven içinde yazları Taif denen kente gider, serin yaylalarından istifade ederlerdi. Kış mevsiminde de Yemen ülkesine giderlerdi. Bu gidiş gelişlerde ticari kâr elde ederlerdi. Ayrıca Mekke şehri tarıma elverişli olmadığı için halkın ticaretten başka gelir kaynakları yoktu. Hac mevsiminde kurulan panayırlarda ticaretlerini artırıyorlardı. İşte Kureyş suresi Allah’ın (c.c.) onlara lütfettiği bu imkânları hatırlatmaktadır.

Kureyş Suresi (Fatih Çollak)

bir yorum yaz