Kur'ân-ı Kerim 6. Sınıf 3. Ünite Dua ve Sureler İmam Hatip Lisesi

Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı

Tebbet suresi
tebbet suresi
tebbet suresi ve anlami

Tebbet suresi, Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir. Mekke’de indirilmiştir. 5 ayetten oluşur. Tebbet, “yuh olsun, kahrolsun, perişan olsun” anlamına gelir. Tebbet suresi, “Mesed suresi” olarak da adlandırılmaktadır.

Tebbet suresi, Hz. Peygamberin amcası Ebu Leheb hakkında indirilmiştir. Ebu Leheb, İslam’ın en azılı düşmanlarındandı. Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.) Safa Tepesi’ne çıkarak Allah’ın (c.c.) emrettiği şekilde tüm Kureyş halkını İslam’a davet etti. Amcası Ebu Leheb de onu dinleyenler arasındaydı. Ebu Leheb, Hz. Peygamberin çağrısını işitince “Yazıklar olsun sana! Bizi bunun için mi buraya topladın?” diyerek orada bulunanları da Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı kışkırttı.

İslamiyet müşriklerin engellemelerine rağmen yayılırken Ebu Leheb ve taraftarları inananlara eziyet ve baskı uyguluyordu. Ebu Leheb, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tebliğ vazifesinden alıkoymaya çalışır; bu uğurda ona eziyet etmekten geri durmazdı. Eşi Ümmü Cemil de Hz. Peygamberin evinin önüne ve geçeceği yollara dikenler serperdi. Eşi ile birlikte İslam’ın yayılmasını önlemek ve inananlara eziyet etmek konusunda halkı kışkırtırlardı. Yüce Allah, bu yaptıkları sebebiyle Tebbet suresini Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahyederek Ebu Leheb ve karısını kesin bir şekilde uyarmıştır. Yaptıkları eziyetler karşılığında azaba uğrayacaklarını haber vermiştir.

Bu dünyada Allah’ın (c.c.) emirlerini yalanlayan, İslam’a, hak ve hakikate düşman olan herkes ahirette de kendisi için kötü bir son hazırlamış olur. Yüce Allah, Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısının akıbetini bildirirken; benzer durumlar için uyarıda bulunmaktadır.

Tebbet Suresi (Fatih Çollak)

1 yorum

bir yorum yaz