4. Sınıf Konu ve Kazanımları

ÜNİTE 1: GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNİ İFADELER
KONUKAZANIM
1Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
Allah ve Peygamber
Besmele
Selam
Hamd ve Şükür
Estağfirullah ve Sübhanallah
Tekbir ve Salavat
Sevap ve Günah
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
Tekbir ve salavatı söyler.
2Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadelerDilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir
3Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve AnlamıSübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 2: İSLAM’I TANIYALIM
KONUKAZANIM
1İslam’ın İnanç Esasları
Kelime-i Tevhid ve Anlamı
İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
2İslam’ın Şartları
Kelime-i Şehadet ve Anlamı
İslam’ın şartlarını söyler.
3Kur’an-ı KerimKur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
4Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve AnlamıÂmentü duasını okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 3: GÜZEL AHLAK
KONUKAZANIM
1Din Güzel AhlaktırBireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
2İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygıİnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
3Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve AnlamıFâtiha suresini okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 4: HZ. MUHAMMED (sav)’İ TANIYALIM
KONUKAZANIM
1Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu ÇevreHz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
2Hz. Muhammed’in (s.a.v.) AilesiHz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
3Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
4Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine YıllarıHz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.
5Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve AnlamlarıSalli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 5: DİN ve TEMİZLİK
KONUKAZANIM
1İslam Dini ve Temizlikİslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.
2Bedenimi ve Giysilerimi Temiz TutarımTemiz ve düzenli olmaya özen gösterir
3Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım
4Çevremi Temiz Tutarım