5. Sınıf Konu ve Kazanımları

ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI
KONUKAZANIM
1Allah (c.c.) Vardır ve Birdir    Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.   
2Allah (c.c.) YaradandırAllah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
3Allah (c.c.) Rahman ve RahimdirAllah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
4Allah (c.c.) Görür ve İşitirAllah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 
5Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü YeterAllah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.”
6Allah (c.c.) İle İrtibat: DuaDuanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
7Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
8Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamıİhlâs suresini okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 2: RAMAZAN ve ORUÇ
KONUKAZANIM
1Ramazan Orucu ve ÖnemiRamazan ayı ve orucun önemini fark eder.
2Ramazan ve Oruçla İlgili KavramlarRamazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
3Kültürümüzde Ramazan ve OruçKültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.
5Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve AnlamıRabbena dualarını okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 3: ADAP ve NEZAKET
KONUKAZANIM
1Nezaket KurallarıToplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
2Selamlaşma AdabıSelamlaşma adabına riayet eder.
3İletişim ve Konuşma Adabıİletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
4Sofra AdabıSofra adabına riayet eder.
5Hz. Lokman’dan (a.s.) ÖğütlerHz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.
6Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve AnlamıTahiyyat duasını okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 4: HZ. MUHAMMED (sav) ve AİLE HAYATI
KONUKAZANIM
1Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve ÇocuklarıHz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
2Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
3Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
4Bir Dede Olarak Hz. Muhammed 
5Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek DavranışlarıHz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
6Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
7Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi Kevser suresini okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 5: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
KONUKAZANIM
1Mimarimizde Dinin İzleriMimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.
2Musikimizde Dinin İzleriMusikimizde dinin izlerine örnekle verir.
3Edebiyatımızda Dinin İzlerEdebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.
4Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleriÖrf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.
5Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler.