7. Sınıf Konu ve Kazanımları

ÜNİTE 1: MELEK VE AHİRET İNANCI
KONUKAZANIM
1Görülen ve Görülemeyen VarlıklarVarlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 
2Melekler ve ÖzellikleriMelekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 
3Dünya ve Ahiret HayatıDünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 
4Ahiret Hayatının AşamalarıAhiret hayatının aşamalarını açıklar. 
5Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına EtkisiAllah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 
6Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)Hz. İsa’yı (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 
7Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve AnlamıNâs suresini okur, anlamını söyler. 
ÜNİTE 2: HAC VE KURBAN
KONUKAZANIM
1İslam’da Hac İbadeti ve Önemi    İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
2Haccın YapılışıHaccın yapılışını özetler. 
3Umre ve ÖnemiUmre ibadeti ve önemini açıklar. 
4Kurban İbadeti ve ÖnemiKurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
5Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 
6Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve AnlamıEn’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 
ÜNİTE 3: AHLAKİ DAVRANIŞLAR
KONUKAZANIM
1Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
Dürüstlük
Yardımseverlik
Adalet
Sevgi
Saygı
Dostluk
Vatanseverlik
Sabır
Öz Denetim
Sorumluluk
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
2Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
3Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve AnlamıFelak suresini okur, anlamını söyler. 
ÜNİTE 4: ALLAH’IN KULU ve ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED (sav)
KONUKAZANIM
1Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 
2Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 
3Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve AnlamıKâfirun suresini okur, anlamını söyler. 
ÜNİTE 5:  İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
KONUKAZANIM
1Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının SebepleriDinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır. 
2İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleriİslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır. 
3İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 2 – Alaevilikte İbadetler
Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.