8. Sınıf Konu ve Kazanımları

ÜNİTE 1: KADER İNANCI
KONUKAZANIM
1Kader ve Kaza İnancıKader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
2İnsanın İradesi ve Kaderİnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3Kaderle İlgili Kavramlar
Ömür ve Ecel
Rızık
Tevekkül
Sağlık ve Hastalık
Başarı ve Başarısızlık
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
5Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve AnlamıAyet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 
ÜNİTE 2: ZEKAT ve SADAKA
KONUKAZANIM
1İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önemİslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
2Zekât ve Sadaka İbadetiZekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
3Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal FaydalarıZekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
5Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve AnlamıMaûn suresini okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 3: DİN ve HAYAT
KONUKAZANIM
1Din, Birey ve ToplumDin, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
2Dinin Temel Gayesiİslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
3Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
4Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve AnlamıAsr suresini okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 4: HZ. MUHAMMED (sav)’İN ÖRNEKLİĞİ
KONUKAZANIM
1Hz. Muhammed’in (sav) Doğruluğu ve Güvenilir KişiliğiHz. Muhammed’in (sav) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
2Hz. Muhammed’in (sav) Merhametli ve Affedici OluşuHz. Muhammed’in (sav) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
3Hz. Muhammed’in  (sav) İstişareye Önem VermesiHz. Muhammed’in (sav) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
4Hz. Muhammed’in (sav) Davasındaki Cesaret ve KararlılığıHz. Muhammed’in (sav) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
5Hz. Muhammed’in (sav)Hakkı Gözetmedeki HassasiyetiHz. Muhammed’in (sav) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
6Hz. Muhammed’in (sav) İnsanlara Değer Vermesi Hz. Muhammed’in (sav) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
Hz. Muhammed’in (sav) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
7Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve AnlamıKureyş suresini okur, anlamını söyler.
ÜNİTE 5: KURANIKERİM ve ÖZELLİKLERİ
KONUKAZANIM
1İslam Dininin Temel Kaynaklarıİslam dininin temel kaynaklarını tanır.
2Kur’an-ı Kerim’in Ana KonularıAyetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
3Kur’an-ı Kerim’in Temel ÖzellikleriKur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
4Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.