Sesli Kitap

Kur’an’ın Dört Temel Terimi

dort terim

İlah, Rab, İbadet ve Din; bu dört terim Kur’an terminolojisinde temel bir öneme sahiptir. Kur’an-ı Kerim’in mesajını anlamak için bu dört terimin anlamını tam manasıyla kavramak zorunludur.

Kuranıkerim’e Göre Dört Terim 1
Kuranıkerim’e Göre Dört Terim 2

bir yorum yaz