İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Duha Suresi ve Anlamı

duha suresi

Mekke’de inmiştir, 11 ayettir. Adını, ilk ayetteki “kuşluk vakti” anlamına gelen “duhâ” kelimesinden
alır. Fecr suresinin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu
olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhâlde Rabb’in sana darıldı ve seni terk etti.” demişlerdi. Bu
sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sure nazil olmuştur.

Anlamı:
1-2. Kuşluk vaktine ve karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3. Rabb’in seni ne terketti ne de sana darıldı.
4. Doğrusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5. Rabb’in sana verecek (sen) de hoşnut olacaksın.
6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
7. O, seni şaşırmış bulup doğru yola iletmedi mi?
8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
11. Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.

bir yorum yaz