7. Sınıf 3. Ünite

Dürüstlük

Durustluk

Dürüstlük, insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır. İslam dininin en önemli değerlerinden biridir. Dürüst insan hem çevresindekilere güven verir hem de Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına uygun yaşadığı için O’nun rızasını kazanır.

Söz ve davranışlarda dürüstlüğe uygun hareket etmek toplumda güven duygusunu
artırır. İnsanların uyumlu bir ortamda yaşayabilmesi için bu emniyet ortamının sağlanması gerekir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” Yine diğer bir ayette iman edip doğru davranışlar sergileyenlerin Allah (c.c.) tarafından cennetle müjdelendiği şöyle bildirilmiştir: “Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır.’ deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya onların üzerine melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!”

Hz. Peygamber hayatı buyunca doğruluk ve dürüstlüğün en güzel örneği olmuştur. Bu
nedenle Mekkeliler kendisine İslam’dan önce “Muhammedü’l- Emin” demişlerdir. Mekkeli müşrikler bile Hz. Muhammed’i (s.a.v.) yalancılıkla suçlayamamıştır. Çünkü o hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir.

Hz. Peygamber doğruluğun önemini ve sonuçlarını şöyle vurgulamıştır: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru’ olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı’ olarak tescillenir.” Hz. Peygamber hayatı boyunca dürüstlüğe önem vermiş, yalancılığa götüren her türlü davranıştan da Müslümanları sakındırmıştır. Allah Resulü bu konudaki hassasiyeti nedeniyle, şakayla dahi yalan söylenmemesi gerektiğini şöyle vurgulamıştır: “Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz.”

Dürüst insanlar ailesinde ve çevresinde sevilir. Çünkü söz verdiklerinde sözünde duran, kendilerine bir şey emanet edildiğinde emanete sahip çıkan güvenilir kimselerdir. Dürüst insan başkalarını aldatmaz, zor durumda bile yalana başvurmaz. Dolayısıyla çevremizde sevgi ve saygı görmek istiyorsak doğru sözlü ve dürüst olmalıyız.

İşini iyi yap, kimse görmese de; çünkü bu…

bir yorum yaz