4. Sınıf 1. Ünite

Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler (Tekbir ve Salavat)

tekbir salavat

Tekbir, Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü tüm varlıkların üstünde tuttuğumuzun ifadesidir. Allahu Ekber sözünü söylemeye tekbir almak veya tekbir getirmek denir.

Müslümanlar namaz kılmaya tekbir alarak başlar. Sevinçli veya coşkulu olduğumuz durumlarda Allahu Ekber diyerek Allah’ı (c.c.) yüceltiriz. Minarelerden günde beş kez Allahu Ekber nidalarını duyarız. Dolayısıyla günlük hayatımız içerisinde birçok durumda Allahu Ekber ifadesini işitir ve söyleriz.

Müslümanlar, Rablerine olan bağlılık ve inançlarını tekbir gibi ifadelerle göster dikleri gibi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgilerini de onun için dua ederek ve ona selam göndererek gösterirler. Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine salavat denir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatta iken, Müslümanlar onun sağlık ve afiyette olması için dua ederlerdi. Hz. Peygamber vefat ettikten sonra da tüm Müslümanlar ona selam ve dua göndermeye devam etmektedir. Onun için yapılan tüm bu güzel dualara salatüselam denir. Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) selam ve dua edilmesini emretmiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.” Hz. Peygamber de bir hadisinde “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir.” buyurarak onu sevmenin ve salavat getirmenin önemini vurgulamıştır.

Hz. Peygambere çok çeşitli şekillerde salavat getirilir. Salavat getirirken bazı ifadeler özellikle kullanılır. Örneğin Hz. Peygamberin ismi geçtiğinde“Sallallâhu aleyhi ve sellem” denir. Hatta bu kitapta da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) isminin geçtiği yerlerde “s.a.v.” kısaltmasını görmüşsünüzdür. Bu kısaltma “Sallallâhu aleyhi ve sellem” ifadesinin kısaltmasıdır. Dua, bereket veselam onun üzerine olsun anlamına gelir.

Hz. Peygambere ve onun ailesine dua etmek ve selam göndermek için onun öğrettiği farklı salavatlar da vardır. Salli-Barik olarak bilinen dualar bu salavatların en yaygın olanıdır. Bu dualarda Hz. Peygambere, ailesine ve atası İbrahim Peygambere (a.s.) şöyle dua edilir:

“Allah’ım! İbrahim Peygambere ve ailesine merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e ve ailesine de merhamet et. Gerçekten sen övülen ve şanı yüce olansın.” “Allah’ım! İbrahim Peygamberi ve ailesini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’i ve ailesini de mübarek kıl. Gerçekten sen övülen ve şanı yüce olansın.”

bir yorum yaz