7. Sınıf 3. Ünite

Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

Guzel Ahlaki Tutum ve Davranislar

Ahlak kelime anlamı olarak mizaç, tabiat, huy anlamına gelir. Terim olarak ise ahlak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır. Ahlaki ilkelerin hepsinin amacı insanları güzel ahlaka yöneltmektir. İnsan kötü tutum ve davranışlardan uzaklaşıp ahlaki ilkelere yaklaştığı zaman güzel davranışlar sergiler. Güzel davranışların arttığı bir toplumda ise huzur ve güven ortamı oluşur. Yüce Allah insanların güzel davranışlara yönelmesini ve kötü davranışlardan uzaklaşmasını “… İyiliği emret, kötülükten alıkoy…” ayetiyle emretmiştir. Hz. Peygamber de güzel ahlakla Müslüman arasındaki sıkı bağı şöyle vurgulamıştır:
“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.”

Davranış, insanların dışarıya yansıyan her türlü hal ve hareketleridir. İslam dini, insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacak davranışların yayılmasını ister. Davranışlar, kişinin ahlaki anlayışlarını da yansıtır. Ahlak anlayışı güzel olan insan güzel davranışlar sergiler. Kur’an’da ahlaki davranışların güzelliği şöyle vurgulanmıştır: “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”
tutum değer e1547332728649İslam dini insanlara iyiliği emretmiş ve kötülük yapmayı yasaklamıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuda uygulamalarıyla insanlara örnek olmuştur. Kişi, tutum ve  davranışlarında Hz. Peygamberi örnek aldığı ölçüde iyi bir Müslüman olur. Yüce Allah, Hz. Peygambere hitaben “Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” buyurarak onun ahlakının üstünlüğünü belirtmiştir. Bir diğer ayette de insanlara hitaben “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” buyrularak Hz. Peygamberin güzel ahlakının örnekliğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca Hz. Aişe’ye (r.a.) Hz. Peygamberin ahlakı sorulduğunda “O’nun ahlakı Kur’an’dı.” diye yanıt vermiştir.

Günlük hayatımızda bize güzel davranılması kendimizi iyi hissettirir. Bu nedenle kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da aynı şekilde davranmalıyız. Hz. Peygamber bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Sizden biri kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz.” Toplumdaki ilişkilerimiz dostluk, adalet, sevgi, yardımseverlik gibi değerler üzerine kurulursa hem Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmiş hem de toplumsal huzuru sağlamış oluruz.güzel ahlaki tutumlarADALET
DOSTLUK
DÜRÜSTLÜK
ÖZ DENETİM
SABIR
SAYGI
SEVGİ
SORUMLULUK
VATANSEVERLİK
YARDIMSEVERLİK

4 yorumlar

bir yorum yaz