5. Sınıf 4. Ünite

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Hz Hasan Hz Huseyin

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), Hz. Peygamberin torunlarıdır. Babaları Hz. Ali (r.a.), anneleri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en küçük kızı Hz. Fatıma’dır (r.a.). Hz. Peygamber torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. Torunlarının kulağına ezan okumuş, onlara kavuşmanın sevinciyle Allah’a (c.c.) şükretmek için kurban kestirmiştir.

Sen biliyor musun?

hasan

Hz. Hasan (r.a.), Hz. Hüseyin’den (r.a.) bir yaş daha büyüktür. İki kardeş de dedeleri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) terbiyesinde büyümüşlerdir. Hz. Peygamber, torunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Onları yanlış yaptıklarında uyarmış ve onlara doğru olanı yapmaları için öğüt vermiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra Hz. Hasan (r.a.) yakınlarına dedesi hakkında sorular sorup onu daha fazla tanımak istemiş ve öğrendiklerini kardeşiyle paylaşmıştır. Kardeşi Hz. Hüseyin’in (r.a.) dedesi hakkında daha çok bilgili olduğunu anlayınca tüm bildiklerini birbirleriyle paylaşmışlardır. Hz. Peygamberin öğütlerini, davranışlarını kendilerine örnek almışlar ve toplumda erdemli bireyler haline gelmişlerdir. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), İslam ahlakıyla yetişmiş ve güzel davranışlarıyla herkese örnek olmuştur.

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) fizik ve ahlak olarak dedelerine çok benzerdi. Çok cömert ve takva sahibiydiler. Hz. Hasan (r.a.) hayır yapmayı çok severdi. Bir avuç yiyeceği varsa yarısını dağıtırdı. Hz. Hasan’a (r.a.) “Güzel ahlak nedir?” diye sorulduğunda o; “Doğru söz, isteyene vermek, sıla-i rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkında riayet, misafire ikram ve nihayet bunların başında hayâdır.” şeklinde cevap vermiştir.

huseyin

Hz. Peygamber “Allah’ım, işte bunlar benim ehl-i beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap!” diyerek torunları için dua etmiştir. Ayrıca onlar için “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Hasan ile Hüseyin’i seven beni sevmiş olur; onlara buğzeden bana buğzetmiş olur.” diyerek torunlarının sevilmesini ve örnek alınmasını Müslümanlara öğütlemiştir. Müslümanlar Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) hayatını en güzel şekilde öğrenerek dualarında onları da anarlar. Ayrıca onların güzel ahlaklarını hayatlarına yansıtmaya ve erdemli davranışlarını örnek almaya özen gösterirler.

Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini yanlış aldığını gördüler. Ona en güzel şekilde abdest almayı öğretmek istediler. Adamın yanına gittiler. İçlerinden biri ona, “Bu bana abdesti yanlış alıyorsun diyor. İkimiz de senin yanında abdest alalım; bak bakalım hangimizin abdesti doğru?”
dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar. Adam da; “Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğrudur, benim abdestim yanlışmış.” diyerek kendi yanlışının farkına vardı ve yanlışını düzeltti.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına Ehl-i Beyt (ev halkı) denir. Ancak Ehl-i Beyt kavramı özel olarak şu beş kişi için kullanılır: Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.). Müslümanlar, Hz. Peygamberi ve onun mübarek ailesini çok sever, onları saygıyla anar ve kendilerine örnek alırlar.

Ehl-i Beyt Duası

bir yorum yaz