İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

İnşirah Suresi ve Anlamı

insirah suresi
Mekke’de inmiştir, 8 ayettir. Adını, ilk ayetteki “açmak, genişletmek” anlamına gelen “ş-r-h” kökünden türeyen “inşirah” kelimesinden alır. Hz. Peygamber’in tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla indirilmiştir.

Anlamı:

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3. Senin belini büken o ağır yükünü sırtından almadık mı?
4. Senin şanını yüceltmedik mi?
5. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7. O hâlde bir işi bitirince diğeriyle uğraş!
8. Ve yalnız Rabb’ine yönel, O’na yaklaş!

bir yorum yaz