4. Sınıf 5. Ünite

İslam Dini ve Temizlik

maxresdefault 11

Temizlik; bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın kötü, çirkin, pis olan şeylerden arınmasıdır. Temizlik, maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. Maddi temizlik bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden ve pastan arındırılmasına denir. Manevi temizlik ise kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır. Yüce Allah bedenimizi, elbiselerimizi ve çevremizi temiz tutmamızı emretmiştir. Aynı zamanda Allah (c.c.) rızasını gözeterek güzel davranışlarda bulunmamızı ve kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizi kirden arındırmamızı istemiştir. Bu konuda taharetKur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “… Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”

İslam dini, temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü temizlik hem sağlık hem de ibadetler için gereklidir. Hastalığa neden olan mikroplar temiz olmayan ortamlarda çoğalır. Mikropların çoğalması insanların sağlığını bozar ve böylece hastalıklar yaygınlaşır. İslam dini, toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını istediği için insanların temiz olmasını ve çevresini de temiz tutmasını ister. Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisiyle Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin temiz olması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı zamanda kendisi de bedenini, elbiselerini ve çevresini temiz tutarak Müslümanlara örnek olmuştur.

Allah (c.c.) rızası için yapılan her güzel iş ve davranış kalbin kirden arınmasını sağlar. Sözünde durmak, ihlasadaletli davranmak, dürüst ve güvenilir olmak gibi güzel davranışlar insanın ahlakını güzelleştirir. Güzel ahlaklı olan bir kimse de başkalarına karşı kötü duygu ve düşünceler beslemez. Kalbindeki temiz duygu ve düşünceler davranışlarına yansır. İnsanlara karşı saygılı davranır ve onlara sevgiyle yaklaşır. Ayrıca maddi ve manevi yönden temiz olan kimse Allah’ın (c.c.) sevgisini de kazanmış olur. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: “…Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Allah temizdir, temizliği ve temiz olanları sever.” hadisiyle Müslümanlara, Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmak için temiz olmayı tavsiye etmiştir.

abdestİbadet ederken Yüce Allah’ın huzuruna çıkıldığı için O’nun karşısında temiz olmak O’na olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir. Bu yüzden bazı ibadetlerin geçerli olması için temizlik şartı aranır. Örneğin namaz kılacak olan bir kişi abdest almalıdır. Bunun yanı sıra elbiselerinin ve namazın kılınacağı yerin temizliğine dikkat etmeli, kötü duygu ve düşüncelerden uzak durmalı ve Yüce Allah’ın huzuruna öyle çıkmalıdır.

İnsanın sadece bedenini ve elbisesini temiz tutması sağlık sorunlarını önlemek, huzurlu bir ortamda yaşayabilmek ve dinî görevlerini yerine getirebilmek için yeterli değildir. Çevrenin temizliği de bedenin temiz olması kadar önemlidir. Çünkü bulunduğu çevre yeterince temiz değilse insan yine sağlık sorunları yaşayabilir. Bu yüzden de evimizin, sokağımızın, okulumuzun, bulunduğumuz ortamın temizliğine dikkat etmeliyiz. Allah’ın (c.c.) insanlardan istediği temizliğe gereken özeni göstermeliyiz.

bir yorum yaz