Kur'ân-ı Kerim 4. Sınıf 2. Ünite

Kur’an-ı Kerim

kuran sayfasi

Allah (c.c.), insanları doğru yola yöneltmek ve onlara bilmediklerini öğretmek için ilahi kitaplar göndermiştir. Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim baştan sona Yüce Allah’ın sözüdür. Kur’an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre yirmi üç yıl boyunca parça parça indirilmiştir.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasını ve uygulanabilmesini kolaylaştırmıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı toplumun dili Arapça olduğu için Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar Allah’ın (c.c.) koruması altındadır. Konuyla ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” Kur’an-ı Kerim’in korunarak kıyamete kadar geçerli olması onun tüm insanlara gönderildiğinin de bir göstergesidir. Bu nedenle Kur’an’da yer alan emir ve yasaklar tüm insanlara hitap etmektedir.

Kur’an-ı Kerim insanları doğru yola iletmek için gönderilen bir rehberdir. İyiye ve güzele yönlendirip yanlış davranışlardan sakındırır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’e uygun yaşamak insanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlar.

Kur’an-ı Kerim‘in İç Düzeni

İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’in kendine has bir düzeni vardır.
Kur’an’ın iç düzenine ilişkin kavramlar ayet, sure ve cüzdür.

kuranikerim kavramlar

Ayet
Kur’an-ı Kerim’de yer alan her bir vahiy ifadesine ayet denir. Ayetlerin uzunlukları ve ifade ettikleri anlamları genellikle birbirinden farklıdır. Ayetler, içlerinde ayet numaralarının yazılı olduğu küçük yuvarlak işaretlerle ayrılmıştır. Bu işaretlere durak denir.

Ayetlerin Kur’an-ı Kerim’in neresinde yer alacağı, uzunluğu kısalığı ve durulacak yerler Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından belirlenmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetler birkaç harften oluşabilmektedir. Bazıları ise bir sayfanın tamamını kaplar. Ayrıca özel bir isme sahip olan ayetler de vardır. Örneğin; Bakara suresinin 255. ayeti, “Ayete’l-Kürsi” ismiyle ifade edilir. İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir.

ayet
fatiha

Sûre

Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure vardır. Sureler besmele ile başlar ve uzunlukları birbirinden farklıdır.

Kur’an-ı Kerim’deki surelerin her birinin özel bir ismi vardır. Sureler bu isimlerini; içinde geçen bir olay veya konudan, bir peygamber isminden, önemli kişi ve topluluk isimlerinden veya surede bahsedilen bir canlının isminden almışlardır. Örneğin Lokman suresinde Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği öğütlerden bahsedilmekte, Cuma suresinde Cuma namazının Müslümanlara farz kılındığı  belirtilmektedir.

ilk sure son sure
hatim

Cüz

cuz guluKur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kur’an-ı Kerim’de otuz cüz vardır. Her cüz, sayfa kenarında bulunan ve gül şeklinde olan bir işaretle birbirinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaretlere cüz gülü denir.

Kur’an-ı Kerim’in cüzlere ayrılmış olması okuyanlar için kolaylık sağlar. Bu sayede hafızlar ezberlerini daha rahat yaparlar. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi de kolaylaşır.

bir yorum yaz