6. Sınıf 2. Ünite

Namazın Kılınışı (Namazın Şartları)

indir

Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz kılarken yerine getirmemiz gereken bazı farzlar vardır. Bu farzlardan biri yerine getirilmezse namaz geçersiz olur. Bunların altısı namaza hazırlanırken, altısı da namazı kılarken olmak üzere toplam on iki tanedir. Namaza hazırlanırken yerine getirilmesi gereken farzlara “şart”, namaz kılınırken yerine getirilmesi gereken farzlara ise “rükün” denir.

Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa veya suyu kullanma imkânı bulunmuyorsa teyemmüm alınmalıdır. Abdesti aldıktan sonra kıyafetlerin ve namazı kılacağımız yerin temizliğine dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın huzuruna tertemiz çıkılmalıdır. Bedenimizde örtülmesi gereken yerler örtülmelidir. Namaz kılmak için namazı kılacağımız vaktin gelmesi gerekir. Kılacağımız namazın vakti girdikten sonra Kâbe’nin olduğu yöne doğru yönelerek kılınacak namaza uygun niyet edilmelidir. Bu altı hazırlık şartı yerine getirildikten sonra namaza başlanır.

namazın hazırlık şartlarınamazın hazırlık şartları1 e1543694468294

namazın hazırlık şartları2

namazın hazırlık şartları3

Guslün Farzı Üç Müdür?

teyemmüm e1543694646724

Namazın Kılınış Şartları Nelerdir?
Namazın hazırlık şartlarını tamamladıktan sonra namaz esnasında uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan ilki namaza tekbirle başlamaktır. Namaz kılarken ayakta durmak ve Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak gerekir. Namazda adabına uygun rükû ve secde yapılmalıdır. Namazın sonunda ise bir miktar oturulması zorunludur. Bu şartlardan biri eksik olursa namaz geçersiz sayılır ve tekrar kılınması gerekir.
namazın rükünleri e1543698727341

bir yorum yaz