Eğitim

Öğretmenlere Önerilen Kitap Listesi

kitap onerileri
 1. Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı; İletişim Yayıncılık
 2. Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız; Kubbealtı Neşriyat
 3. Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940); Art Yayınları
 4. Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa; Yağmur Yayınları
 5. Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?; TÜBİTAK Yayınları
 6. Covey, S. R. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı; Varlık Yayınları
 7. Enç, M. Bitmeyen Gece; Ötüken Neşriyat
 8. Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi; Ayrıntı Yayınları
 9. Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası; Pan Yayınları
 10. Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları; Ötüken Neşriyat
 11. Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı; EDAM Yayınları
 12. Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul; Beyaz Yayınları
 13. Goleman, D. Duygusal Zekâ; Varlık Yayınları
 14. Gulbenkian Komisyonu; Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor; Metis Yayınları
 15. Güntekin, R. N. Acımak; İnkılap Kitabevi
 16. Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur?; Beyaz Yayınları
 17. Illich, I. Okulsuz Toplum; Şule Yayınları
 18. İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam; Klasik Yayınları
 19. Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş; Evrim Yayınları
 20. Kan, Ş. H. Mahrem Macera; Özgün Yayıncılık
 21. Kant, I. Eğitim Üzerine; İz Yayıncılık
 22. Kara, İ. & Birinci, Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri; Dergâh Yayınları
 23. Karabekir, K. Çocuk Davamız; Yapı Kredi Yayınları
 24. Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat; Diriliş Yayınları
 25. Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü; Diriliş Yayınları
 26. Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek; Yapı Kredi Yayınları
 27. Kültür ve Turizm Bakanlığı; Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 28. Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim; Hece Yayınları
 29. Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk; Tübitak Yayınları
 30. F. Öğretmen; Altın Kitaplar Yayınevi
 31. Moulin D. Eğitici Tolstoy; Hece Yayınları
 32. Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi; MAB
 33. Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler; İz Yayıncılık
 34. Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım; Kubbealtı Akademi Yayınları
 35. Pennac, D. Okul Sıkıntısı; Can Yayınları
 36. Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde; Hayat Yayınları
 37. Rancier, J. Cahil Hoca; Metis Yayınları
 38. Rousseau, J. J. Emile; Kilit Yayınevi
 39. Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite; Ötüken Neşriyat
 40. Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri; Timaş Yayınları
 41. Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği; Tübitak Yayınları
 42. Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek; İthaki Yayınları
 43. Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası; Dergâh Yayınları
 44. Toros, H. Asya’nın Kandilleri; Hece Yayınları
 45. Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım; Timaş Yayınları

bir yorum yaz