İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Tekâsür Suresi ve Anlamı

Tekâsür suresi, Kevser suresinden sonra, Maûn suresinden önce Mekke Dönemi’nde indirilmiştir. Sekiz ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen ve çokluk yarışı, çoklukla övünme anlamlarına gelen “tekâsür” sözcüğünden almıştır. Surede, hayatın aldatıcı yönlerine kanmak ve dünya malını aşırı derecede biriktirmeye olan düşkünlük eleştirilmiş ve ahiret hâllerinden bazıları konu edilmiştir.
tekasur suresi
Anlamı

1-2. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.
3. Hayır hayır, ileride bileceksiniz.
4. İleride elbette bileceksiniz.
5. Eğer kesin bilgiye sahip olsaydınız böyle yapmazdınız.
6. Ant olsun ki cehennemi göreceksiniz.
7. Evet, evet onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz.
8. Sonra da o gün, size verilmiş her nimetten mutlaka hesaba çekileceksiniz.

Tekrarlarla Ezberleyelim

bir yorum yaz