İmam Hatip Lisesi Kur'ân-ı Kerim

Tin Suresi ve Anlamı

tin suresi

Mekke’de nâzil olmuştur, 8 ayettir. Adını, ilk ayette geçen ve “incir” anlamına gelen “tîn” kelimesinden alır.

Anlamı:
1-3. İncire, zeytine, Sîna Dağı’na ve bu güvenli şehre and olsun ki,
4. Biz insanı en mükemmel biçimde yarattık.
5. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.
6. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler için bitmez tükenmez bir mükâfat vardır.
7. (Ey insan!) Öyleyse sana dini yalanlatan nedir?
8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

bir yorum yaz