6. Sınıf 1. Ünite

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

vahyin amaci

Vahiy sözlükte; gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönderme, işaret gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise; Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır. Yüce Allah, kullarına bildirmek istediği her şeyi vahiy yoluyla bildirmiştir. Allah’ın gönderdiği her mesaj vahiydir.

Vahiy, Yüce Allah’ın kullarına olan merhametinin bir göstergesidir. Rabbimiz vahiy göndererek insanları kendisine kulluk etmek için yarattığını bildirmiştir. Allah’a (c.c.) kulluk görevini yerine getirmeye gayret edenler dünyada ve ahirette mutlu olacaklardır.

oku

Allah (c.c.), vahiy göndermeseydi insanların “Bilmiyorduk.” gibi bahaneleri olabilirdi. Allah (c.c.), vahiy göndererek bu gibi bahaneleri de ortadan kaldırmıştır. Yüce Allah bu konuyla ilgili: “’Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ demeyesiniz, yahut, ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…” buyurarak insanları uyarmış ve doğru yola davet etmiştir.

makif ersoy kuran

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinden önceki dönem Cahiliye Dönemi olarak adlandırılır. O dönemde insanlar arasında kötü davranışlar yaygınlaşmış; adaletsizlik, haksızlık, hırsızlık, adam öldürme gibi suçlar çokça işlenir olmuştu. İnsanlar putlara tapıyor, birbirlerine karşı düşmanca davranıyorlardı. Böyle bir topluma Yüce Allah vahiy göndererek ve Hz. Muhammed’i (s.a.v.) rehber kılarak onları uyarmıştır. Vahiy, bu toplumu değiştirmiş ve güzelleştirmiştir. Böylece insanlar güçlü zayıf, zengin fakir ayrımı yapmadan birbirleri ile dost olabilmiş; sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik oluşmuştur. Vahyin geldiği bu döneme İslam’ın en güzel biçimde yaşandığı zaman anlamına gelen Asr-ı saâdet ismi verilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim bir hayat kitabıdır, yaşamamıza bir rehberdir!

kuran okuma
dusunelim kuran

bir yorum yaz