6. Sınıf 3. Ünite

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

yasamayi sec

Kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmada bize önemli sorumluluklar düşer. Aile, toplum ve devlet bu konuda sorumluluk üstlenen diğer unsurlardır. Kişi, aile, toplum ve devlet üzerine düşen görevleri yerine getirdiği takdirde; maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan ve kötü davranışlardan uzak duran bireyler yetişir.

arkadaslarimizi iyi secelim

Birey olarak öncelikli görevimiz kendimize değer vermektir. Değer vermek de kendimizi tanımakla; fiziki özelliklerimiz, yetenek ve karakterimizle birlikte kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekle mümkündür. İstemediğimiz bir teklifle karşılaştığımızda, karşımızdakine kim olursa olsun açık bir şekilde “Hayır!” diyebilmeliyiz. Böyle durumlarda kendi istek, duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakilere uygun bir dille ve açık yüreklilikle ifade edebilmeliyiz. Çünkü doğrudan hayır diyebilmek; kendi düşünce, istek, duygu ve kararlarımızı yansıtan, kendimizi olduğumuz gibi doğrudan ve yalın bir şekilde ifade edebilmenin en iyi yoludur. Nitekim “Hayır!” diyebilmek zararlı alışkanlıklar söz konusu olduğunda bizler için hayatî bir öneme sahiptir.

Güzel ahlaklı kişilerle arkadaş olmayı tercih etmeliyiz. Çünkü birçok kötü alışkanlık ve davranış, yanlış seçilmiş arkadaşlar etkisiyle başlar. Söz ve davranışlarında dürüst olan kişiler, arkadaş olarak seçilmelidir.

yesilay amatem

Sosyal hayatımızda kötü alışkanlıkların olduğu mekanlardan kaçınmalıyız. İşlerimizden artakalan zamanımızı sportif veya sanatsal bir faaliyetle uğraşarak değerlendirmemiz, bizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır.

Aile, sevinç ve hüzünlerimizi paylaştığımız ilk yerdir. Bu nedenle aile bireyleri arasındaki ilişki çok önemlidir. Ailemizle sıkıntılarımızı paylaşmalı ve sorunlarımızı onlarla birlikte çözmeye çalışmalıyız. Yetişkin insanların da yaşadıkları sorunlarda birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız.

Toplumumuzda kötü alışkanlık ve davranışların önlenmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşları vardır. Bu kuruluşlar gönüllü insanların faaliyetleri ile ayakta durur. Alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklara ve bağımlılıklara karşı mücadele eden Yeşilay Cemiyeti bu kuruluşlardan bir tanesidir. Toplumumuzda üstlenilmiş bu tür gönüllü faaliyetler devletinde bu mücadeledeki yükünü hafifletir.

Birey ve toplum sağlığını korumak devletin görevleri arasındadır. Anayasada yer alan “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü de bunu ifade eder. Bu madde gereği toplu kullanıma açık veya kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanır. Sigara, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi rahatsızlıkların tedavisi için gerekli sağlık birimleri oluşturulmuştur.

Birey olarak sorumluluğumuz, kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmanın yanı sıra kötülüklerle mücadele de etmektir.

Bilinen kötü alışkanlıkların dışında da zararlı alışkanlıklar vardır. Bunlardan da kendimizi korumak ve onlardan kurtulmak için çabalamalıyız. Peki nasıl?

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için

bir yorum yaz