Sinema Din Kültür Felsefe

Samsara

Samsara, Ron Fricke‘in yönetmenliğini ve Mark Magidson’ın yapımcılığını üstlendiği 2011 yapımı anlatımsız ve yorumsuz belgesel film. 1992 yapımı Baraka filmine benzer bir mantıkla aynı yönetmen tarafından çekilmiştir. Samsara dünyada 25 ülkede beş yıl içinde çekilmiştir. 70 mm film formatında çekilip dijital ortama aktarılmıştır. Filmin 2011 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyeri yapılmış ve Ağustos 2012’de sınırlı bir sürümü gösterime girmiştir.

Samsara beş yıl boyunca 25 ülkede yaklaşık yüz farklı yerde çekildi. Çekim yapılan ülkeler şu şekildedir: Angola, Brezilya, Çin, Danimarka, Mısır, Etiyopya, Fransa, Gana, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İsrail / Filistin, İtalya, Japonya, Ürdün, Mali, Myanmar, Namibya, Filipinler, Suudi Arabistan, Güney Kore, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri. Kaynak

Samsara ya da saṃsāra (Sanskrit: संसार; Tibetçe: khor wa; Moğolca: orchilong), Sanskrit kökenli modern dillerde birincil olarak “dünya” anlamında kullanılır. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm dinlerinde reenkarnasyon ya da yeniden doğum döngüsünü anlatan bir kavramdır.

Bu dinlerdeki genel anlayışa göre, ölümün gerçekleştiği sırada karmik hesap kişinin yeniden doğduğu sıradaki duruma aktarılır. Bir kişi sayısız miktardaki yaşamların ardından tanrılardan biri haline gelebilir. Bir tanrı ise daha önceki hayatlarında yaptığı iyiliklerden elde ettiği hikmeti tükenene kadar doğaüstü güçleri kullanabilir.

Samsara’nın sonsuz ölüm ve yeniden doğum zincirinden nasıl kurtulunulacağı Budizm ve Hinduizmde esas konulardan biri olmuştur. Budizm bodhi (aydınlanma) cevabını verirken, Hinduizmde ise mokşa’dır.

Önemli Hint dinlerinin ortak tanımı olan samsara yaşamın döngüsünü, ölümü ve yeniden doğuşu, var oluşu ve yok oluşu tanımlar. Budizm geleneğinin amacı bu döngüyü terk etmektir. Samsara, cehennemden tanrıya kadar insanoğlunun bildiği varlığın bütün tabakalarını içine alır. Bütün varlıklar kendini yaşamın döngüsünde bulur. Buna “Karma” felsefesinde istek ve arzular yoluyla kendini bulan eylem, düşünce ve hisler de dâhildir. Bu döngüden ayrılmak, ilk olarak Karma felsefesine ait bu elemanların tanınması ve anlaşılması ile mümkün olur. Mahayana felsefesinde ise Samsara ve Nirvana’nın kimlik teorisinden daha fazlası ortaya çıkmıştır. Kaynak

Samsara (2011): Sonsuzluğun Dayanılmaz Hafifliği

bir yorum yaz