Din Kültür Felsefe

ve insan yarattı…

boyle bir insan yok

Müslüman dünya, müslüman olmayan dünyanın kendisine müdahalesine maruz kaldığından beri ona tepki verirken, kendinde olanı unutarak ona tepki ile (ona tepki muhalefetinde ondan gelen her şeye karşı çıkış) kendinde olmayanı kendi için üretti ve tepkiselliği ile ürettiğini artık dini, inancı ve kendine ait bilgi olarak görüyor. Tutarsızlıkları hayatımızda tutan da bunu inanç düzleminde yapmış ve yapıyor olmamız.

Buna bir örnek: yaratmak

Türkçe’mizde yaratmak olarak çevirip bilgisini verdiğimiz bir kavram:

Tekvin

ve bu subuti bir sıfattır. Bunu da şöyle açıklarız:
Allah da sonsuz insanda sonlu-sınırlı sıfatlar

Derecesi/sıfatı ekli isim-fiil her iki varlıkta da var.

Peki bu kültürümüzde varken, aynı anda hem bu bilgi ve ‘insan yaratıcı olamaz/değildir’ nasıl birlikte kabul görüyor?

Çünkü artık kendimizi, kendimizde olan ile değil kendi dışımızdan bize yapılan müdahaleye verdiğimiz tepki ile inşa ediyoruz, yani kendimize bir oyun alanı inşa etmişiz. Kendinde (artık) güç göremeyen (bu da bizde vardı: kudret) Müslüman kendini edilgen-pasif bir varlık konumuna indirgedi. Biz edilgene etki eden ise “dış güçler”. Müslüman; bir insan olarak kendinde var olan tekvin (oldurma-oluşturma-yaratma: sanırım Türkçe başka bir ifade bulunamadığından yaratmak olarak kullanıma girdi. Arapça’da ise Halk ve tekvin vardır) i Müslüman olmayan insanda var olagelmesine hayranlıkla izlerken ona ram oluverdi. Köklerinde var olagelen ‘köle olma’ geçmişte kendi dışında olan için mümkün görürken (insanın insanı köle etmesi ve insanın insana köle olması ile mücadele etmediğinden, bunu insanda kabul ettiğinden) şimdi kendinin olmasından gocunur değildir.

Yaratıcımız insanı var etmesini “bir halife” yaratmak olarak anarken evrimleşen halife kavramı din ritüellerini ve müslüman insanları yönetme anlamında kullana gelince halife olmak da Müslüman olmayana kaldı.

Half – halife
Arka, ard – ardıl

Peki Allah insanı neyin ardılı olarak var etti?

Kendinin

İnsan; yeryüzünde Allah’ın ardılı olarak var edildi. Ardıl, ardılı olduğunun niteliklerini kendinde taşır.

hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin

İnsan; Allah’ın yeryüzündeki ardılı olarak Onun ona verdiği sıfatlar (ve ona Allah ruhundan üfledi; Secde,9) ile yeryüzüne Onun adına sahip çıkma (Bakara 30, Muhammed Esed) misyonu ile yaratıldı.

Bu misyonu Müslüman; kendinde değil kendine müdahale edende görüp ona ram olarak diğer insanlara bıraktı.

Allah yaratabilen bir varlık yarattı ve şimdi o da yaratabilen varlık yarattı.

Müslüman – İnsan – Halife ?

https://thispersondoesnotexist.com

(Siteye tıklayın ve hiç var olmayan kişilere örnekleri görün. Site adının açılımı: this person does not exist )

(Barış Özcan’a çok teşekkürler!)

bir yorum yaz