Din Kültür Felsefe

Bir Yaşam Biçimi Olarak Felsefe

Bir Yaşam Biçimi Olarak Felsefe

Yaşam nedir?
Bitkisel yaşam nedir?
Hayvansal yaşam nedir?
İnsanca yaşam nedir?

Felsefe ikiye ayrılır:
1. Bir düşünme biçimi olarak felsefe
2. Bir yaşam biçimi olarak felsefe

Felsefe en başından bu yana insan yaşamını bir “yetkinleşme süreci” olarak yorumlamış ve bu yaşamı özenle sıradan halk yaşamından ayırmıştır. Pisagorculuk, Sokratesçilik, Epikürcülük gibi kimi felsefe okulları izleyicilerini sadece düşünme biçimlerini değil, yaşam biçimlerini de değiştirmek zorunda bırakmışlardır.

bir yorum yaz