7. Sınıf 3. Ünite

Sevgi

sevgi

Sevgi, insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur. Bu duygu sebebiyle insanlar birbiriyle yakınlık kurar ve yakınlıklarını devam ettirir. Sevgi duygusu insanların dünyada barış ve mutluluk içinde yaşamasına da vesile olur.

Sevgi, Allah (c.c.) tarafından yarattıklarının kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur. O, kullarından hem kendisini hem de birbirlerini sevmelerini istemiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber, insanlar arasındaki sevgiyi artıracak davranışlara teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır. Hz. Peygamber, müminlerin birbirlerine olan sevgisi hakkında şöyle buyurmuştur: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.”

Müslümanların her konuda olduğu gibi sevgi konusundaki ölçüsü de Hz. Peygamberin davranışları olmalıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) sevdiklerini ölçülü sevmiş ve sevgide aşırılıktan uzak durulmasını tavsiye etmiştir.

seven sevdigine

Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgiyle ilgili bir diğer ölçüyü şöyle vurgulamıştır: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.” Hz. Peygamber bu konudaki sözleri Yüce Allah tarafından Kur’an’da şöyle belirtilmiştir: “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir…” Hz. Peygamber, ayette anlatıldığı şekilde hem Allah’ı (c.c.) hem de tüm yaratılanları güçlü bir sevgiyle sevmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) sevdiği insanlara sevdiğini söylemiş ve sevgilerini dile getirmeleri konusunda müminleri teşvik etmiştir. O; hayvanlara, bitkilere, doğaya kısacası Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeye sevgiyle bakmış ve onları korumuştur.

Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Hediyeleşmeyi teşvik etmiş, Müslümanlar arasında selamlaşmanın yayılmasını istemiş, Müslümanların birbirlerine tebessüm etmelerinin sadaka olduğunu belirtmiş, küskünleri barıştırmıştır.

selami yayin

Allah’ın (c.c.) emirleri ve Hz. Peygamberin örnekliği bize gösteriyor ki sevgi hayatımız için önemli bir duygudur. Bu duyguyu bize bağışlayan Yüce Allah, canlıları, üzerinde yaşadığımız evreni korumamızı ve birbirimizi sevmemizi istemiştir. Bizler de birbirimize değer vermeli ve birbirimizi incitecek kötü davranışlardan uzak durmalıyız. Böylece hem Allah (c.c.) tarafından sevilen bir kul hem de toplum tarafından değer verilen bir insan oluruz.

bir yorum yaz